Diploma-uitreiking

Diploma-uitreiking

Diploma-uitreiking

Afgelopen week hebben de vmbo, havo en vwo leerlingen die geslaagd zijn hun diploma op feestelijke wijze in ontvangst mogen nemen. 

Eindexamenleerlingen die een grote maatschappelijke bijdrage hebben geleverd aan de school of aan school gerelateerde activiteiten, kregen een burgerschapscertificaat bij hun diploma. Bijvoorbeeld vanwege hun actieve deelname en/of ambassadeurschap van THIMUN (The Hague Model United Nations), aan het debatteam, wegens de organisatie van de literaire avond of vanwege deelname aan de landelijke Jongeren Taskforce voor de aanpak van geweld tegen kinderen. Op deze manier geeft het OVC blijk van haar waardering voor de bijdrage van deze leerlingen. We hopen dat deze blijk van maatschappelijke betrokkenheid tevens een positieve invloed heeft op de vervolgcarrière van onze leerlingen.

Om nog eens terug te denken aan een hopelijk fijne en leerzame tijd op het Oostvaarders College, ontvingen alle eindexamenleerlingen een jaarboek, samengesteld door docenten László Szalai, Marja Potma en Jan Ronald Crans.

Wij zijn ontzettend trots op alle geslaagden en wensen hen veel succes bij hun vervolgopleiding!