Deelname Toesprakentoernooi Universiteit van Leiden

Deelname Toesprakentoernooi Universiteit van Leiden

Het Max Havelaar Toesprakentoernooi wordt jaarlijks georganiseerd door de Universiteit van Leiden voor leerlingen uit de bovenbouw van het vwo. Het doel: een topspeecher worden, je verdiepen in fairtrade én het werk van Multatuli beter leren kennen. Natuurlijk was het OVC van de partij met de leerlingen Djalieza van Iperen (5V) en Evy de Joode, Tony Gajadien en Jamie Delpeche (6V).

Uit een uitgebreid programma konden de leerlingen verschillende colleges kiezen, die elk een ander aspect van het speechen belichten. Hoe verwerk je humor in je speech, welke stijlmiddelen zijn er en wat is een goede opening of afsluiting? Na de colleges konden ze de opgedane kennis meteen in de praktijk brengen door in tweetallen een speech voor te bereiden en deze in kleine groepen voor te dragen. Uit elke groep mocht er één duo door naar de finale. Helaas hebben onze leerlingen niet gewonnen, maar wel veel complimenten ontvangen over de uitvoering.

Ook voor de begeleidende docenten Arja Kruijshaar en Ruud van der Hulst was het een inspirerende dag. Zij konden colleges volgen van universitaire docenten en speech- en communicatieprofessionals.