De Leerlingenraad

De Leerlingenraad

DE LEERLINGENRAAD

Aan het begin van volgend schooljaar zal er een oproep uitgaan om nieuwe leden te werven voor de leerlingenraad van het Oostvaarders College. Maar wat is het doel van deze raad eigenlijk? Als leerlingenraad komen wij op voor de belangen van de leerlingen op onze school. Daarom streven we ernaar om uit ieder leerjaar van de diverse afdelingen leerlingen te hebben. Zo kunnen wij iedere leerling een stem geven.

De leerlingenraad is ver gekomen dit jaar. Tijdens de jaarlijkse scholing van het LAKS hebben wij bijvoorbeeld veel aandacht besteed aan de taken van een leerlingenraad en hoe een leerlingenraad het best te werk kan gaan. Ook hebben wij de leerlingenraad bekend gemaakt door middel van posters en door onszelf te presenteren tijdens de open dag. Wij waren ook aanwezig bij het jaarlijkse leerlingenplatform, waar de leerlingenraden van diverse scholen van het VO-ASG bij elkaar komen en discussiëren over problemen bij hen op school. Bovendien hebben we sinds kort via eTwinning contact met een leerlingenraad uit Vlaanderen.

De leerlingenraad heeft ca. acht keer per jaar een vergadering. Toehoorders zijn welkom. Daarnaast vergadert de leerlingenraad vier keer per jaar met de rector van het OVC. De agenda’s en verslagen van deze vergaderingen zijn te vinden op It’s Learning, waar geïnteresseerden ook de jaarlijkse vergaderdata kunnen vinden.

Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar leerlingraad@ovc.nl. Ook de voorzitter, Djalieza van Iperen (djalieza.iperen@hotmail.nl), en de secretaris, Faisane Ruijne (faisaneruyne@gmail.com), staan open voor het beantwoorden van vragen. Verder kunt u altijd langskomen bij kamer 007.

Faisane Ruijne, secretaris van de leerlingenraad