Aanmelden brugklas

Aanmelden brugklas

Op https://www.ovc.nl/inschrijven/inschrijven-voor-de-brugklas leest u alles over de aanmeldprocedure.

Als u een aanmeldingsformulier afgeeft of opstuurt krijgt u een ontvangstbevestiging.

Op een aanmeldingsformulier kunt u aangeven of het OVC de school van eerste keuze is. In geval van loting op een andere school kunt u uw kind dus op voorhand al aanmelden bij ons. Vul dan in dat het OVC de tweede keuze is.

Vanaf 5 maart zijn wij weer beschikbaar om vragen te beantwoorden.