Overstappen naar een andere VO-school.

Overstappen naar een andere VO-school.

Geschikte leerlingen van wie een school voor 1 april de aanmelding ontvangen heeft worden geplaatst.

Als u uw kind na 1 april aangemeld heeft, bekijkt de school of zij ruimte heeft voor uw kind. Als dit niet zeker is, wordt uw kind op een wachtlijst geplaatst. Pas als de laatste rapportvergaderingen aan het eind van het jaar geweest zijn, kunnen wij bepalen of en op welke school nog plaats is. Wij laten u dit uiterlijk woensdag 26 juli weten.